Bitevní letouny
Bombardovací letouny
Cvičné letouny
Stíhací letouny
Transportní letouny

Ovládání letounu

K ovládání letounu slouží řídící páka (knipl), pedály nožního řízení a páka přípustí paliva.

Řídící pákou se ovládá příčný sklon a výška vychýlením křídélek na křídle a výškovce (VOP). Tzn. přitažením kniplu se zvedá nos letounu nahoru, potlačením dolu a náklonem se nakládní na požadovanou stranu. Tato páka je většinou umístěna uprostřed kabiny (mezi nohama pilota). Někdy je také umístěna v pravé části v podobě joysticku (F-16, F-22, F-35, Rafale …). To je výhodné mimo jiné třeba při manévrech s vysokým přetížením.

Pomocí nožních pedálů se ovládá směrové natáčení (doleva/doprava) vychýlením směrovky (SOP). Kupříkladu vyšlápnutím pravého pedálu se letoun začne nosem natáčet doprava.

Páka přípustí paliva slouží k regulaci výkonu (tahu) motoru. U bojových letounů je situována na levé straně a těch velkých bývá mezi sedadly pilota a kopilota.